پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت (فساد)

برای شما اطلاعاتی در مورد پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت (فساد) آماده کرده ام مطالعه فرمایید

    · • • • • • • • ° ° • پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت فساد   پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت فساد پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت فساد

پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت (فساد)

پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت (فساد)

پاورپونت-سنجش-و-ارزيابی-سلامت-(فساد)پاورپونت سنجش و ارزيابی سلامت (فساد) در 54 اسلاید

بخشی از متن
ارزیابی فساد اداری عبارت است از فرایند نظامدار گردآوری تحلیل و تفسیر
رفتارهای فساد آمیز متناسب با سطح تحلیل مورد نظر


فهرست:
مبانی نظری، فنون سنجش و ارزیابی عملکرد سازمانی

اهم مدلها و الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی

ضرورت و تکنیکهای اولویت بندی اقدامات اصلاحی و بهبود

مطالعه موردی: روش پیشرفته سنجش عملکرد سازمانی

معرفی فهرست نمونه از شاخصهای عملکرد سازمانی

روش فرایندی ارزیابی عملکرد نظام اطلاعاتی ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد منابع انسانی (مبانی نظری، روشها و فنون سنجش و ارزیابی، شاخصها )

جلسه مشترک پرسش و پاسخ در خصوص ارزیابی عملکرد

جمع بندی جلسه

دانلود فایل

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : مدیریت
  • تگ : مبانی نظری, فنون سنجش و ارزیابی عملکرد سازمانی,, اهم مدلها و الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی,, ضرورت و تکنیکهای اولویت بندی اقدامات اصلاحی و بهبود,, مطالعه موردی: روش پیشرفته سنجش عملکرد سازمانی,, معرفی فهرست نمونه از شاخصهای عملکرد سازمانی

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید