تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم

برای شما اطلاعاتی در مورد تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم آماده کرده ام مطالعه فرمایید

    · • • • • • • • ° ° • تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم   تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم

تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم

تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم

تحقیق-سوپر-پلاستیسیته-در-آلیاژهای-منیزیم

توضیحات:
تحقیق سوپر پلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم، در قالب فایل Word.

در این تحقیق پس از مقدمه ای در مورد سوپرپلاستیسیته و تعریف آن، به بررسی رفتار سوپرپلاستیسیته در بیشتر آلیاژهای منیزیم پرداخته شده است و از مقالات روز و معتبر دنیا استفاده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: بررسی رفتار سوپرپلاستیسیته در آلیاژهای منیزیم
2-1- تعریف سوپرپلاستیسیته
2-2- بررسی رفتار تغییرشکل سوپرپلاستیک در برخی از آلیاژهای منیزیم
1-2-2- آلیاژ Mg- Al- Zn
1-1-2-2- مکانیزم تغییرشکل
2-2-2- آلیاژ Mg- Al- Sn و Mg- Al- Sn- Zn
1-2-2-2- مکانیزم تغییرشکل
3-2-2- آلیاژ Mg- Zn- Zr
1-3-2-2- مکانیزم تغییرشکل
4-2-2- آلیاژ Mg-Zn-Gd
1-4-2-2- مکانیزم تغییرشکل
5-2-2- آلیاژ Mg- Zn- Y- Ce- Zr
1-5-2-2- مکانیزم تغییرشکل
6-2-2- آلیاژ Mg- Y- RE
1-6-2-2- مکانیزم تغییرشکل
7-2-2- آلیاژ Mg- Y- Nd- Zr
1-7-2-2- مکانیزم تغییر شکل
8-2-2- آلیاژ Mg- Y- Zn- Zr
1-8-2-2- مکانیزم تغییرشکل
9-2-2- آلیاژ Mg- Zr
1-9-2-2- مکانیزم تغییرشکل
10-2-2- آلیاژ Mg- Li
1-10-2-2- مکانیزم تغییرشکل
11-2-2- آلیاژ Mg- Li- Zn
1-11-2-2- مکانیزم تغییرشکل
12-2-2- آلیاژ Mg-Gd
1-12-2-2- مکانیزم تغییرشکل
نتيجه گيري
منابع
دانلود فایل

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : مواد و متالورژی
  • تگ : سوپرپلاستیسیته,منیزیم,لغزش مرزدانه,تبلور مجدد دینامیکی,EBSD,TEM,تصاویر قطبی,تنش سیلان,منحنی تنش, کرنش,تست کشش

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید